Stavění máje - 1. 5. 2009

Přidáno: 10. května 2009

Jak se stalo každoroční tradicí, i letos na návsi postavili spojilští mládenci za pomoci starších občanů máj.

V pátek 1.května se sešlo celkem kolem 20 chlapců a mužů, aby porazili strom, oloupali kmen, za přispění dívek uvili a zavěsili stuhami ozdobený věnec. Pak už jen za pomoci silných paží a lan vztyčili uprostřed volné plochy naproti kapličce krásný máj.

Jeho barevné stuhy budou ve výšce vlát a zdobit náves po celý květen do posledního dne, kdy dojde na tradiční kácení této pěkné, ale bohužel dočasné ozdoby obce.