Vánoční koncert - 19. 12. 2012

Přidáno: 29. prosince 2012

Letošní vánoční koncert byl pojat netradičně a návštěvníci netušili, co mají od ohlášeného koncertu očekávat. Na plakátech bylo oznámeno, že koncert ve středu dne 19. prosince bude z produkce skupiny The Pinks Elephants. Sice byla tato skupina obecnímu úřadu doporučena jako vynikající, ale co to bude obnášet, nikdo nevěděl.

Ku podivu i přes počáteční rozpaky se v altánu klubovny sportovního areálu ve středu navečer sešlo velké množství lidí, aby vyslechli vánoční koledy, jak je na vánočních koncertech obvyklé. Těch jsme však při dvouhodinové produkci vyslechli jen několik, ale nikdo nebyl zklamán, protože to, co dokázali vykouzlit čtyři členové Pardubické a Hradecké filharmonie na svých basách, nás skutečně uchvátilo. Naprosto nikdo nečekal, že pouze čtyři basy a jeden kontrafagot dokážou přednést jak náročné klasické skladby, tak i třeba písničky z Večerníčku. Chvílemi se v publiku rozhostilo naprosté ticho, zněly jen krásné tóny hudby a všichni si vychutnávali příjemné melodie.

Nikdo z posluchačů netušil, že kontrabas disponuje takovou obrovskou škálou zvukových dovedností a brilantní hrou ve výšce, kterou by u basy snad nikdo nečekal. Pro zpestření programu moderátor případně i ostatní členové skupiny měnili své doplňky účesu i oděvů podle toho, jakou skladbu zrovna hráli. Zavládla zde uvolněná a příjemná nálada jak na straně hudebníků, tak na straně publika.

Návštěva vánočního koncertu The Pink Elephants ve všech posluchačích zanechala hluboký dojem a velké překvapení nad tím, co všechno dokáže sólový kontrabasový kvartet na svých nástrojích vykouzlit.