Betlémské světlo ve Spojile - 22. 12. 2012

Přidáno: 3. ledna 2013

Chvat, shon a pochmurnou náladu nám ve Spojile rozsvítilo Betlémské světlo, které do naší kapličky připutovalo prostřednictvím pardubických skautů, jm. Terezy Melounové. V sobotu dne 22. prosince navečer se v našem svatostánku konal malý obřad, při kterém si každý z návštěvníků odnesl tento zářící plamínek domů. Letos bylo překvapující, kolik lidí si přišlo pro ten kousek světýlka naděje. Snad 25 dospělých místních i přespolních a kolem 15 dětí se při tomto shromáždění zapojilo více či méně do sborového zpěvu vánočních koled.

Hlavními aktéry, kteří se již tradičně postarali o hudební doprovod a zpěv koled, byli děti a rodiče rodiny Kučerových, Plecháčkových a Nedvědových. Všem, co se o tuto malou slavnost zasloužili, náleží velký dík.

Těch pár minut společného zpěvu, podání rukou a přání hezkých Vánoc a všeho dobrého, přineslo do duší všem účastníkům pohodu, mír a klid. V každém příchozím zůstal ten krásný okamžik společného rozjímání, který nám již nikdo nemůže vzít.