Novodobá historie obce v datech

Rok 1992 - počet obyvatel 225

 • 1. 1. 1992 osamostatnění obce
 • 1. volby do zastupitelstva obce Spojil
 • kancelář OU v obecním domku
 • oprava veřejného osvětlení

Rok 1993 - počet obyvatel 214

 • přestavba obecního domku na hospůdku
 • kancelář OU přemístěna do bytovky č. p. 60
 • obnovení tradice Kácení máje
 • nadměrná úroda jablek
 • v prosinci vyhořel dům č. p. 42 (paní Kálenská)

Rok 1994 - počet obyvatel 220

 • vstup obce Spojil do Svazu měst a obcí ČR
 • začátek vydávání informačního listu obce "Zpravodaj"
 • zahájení činnosti firmy Strojon v hale areálu bývalého ZD
 • rekonstrukce uličky (poslední část ulice K Hájovně)
 • obnovení tradic obce - Pálení čarodějnic, Dětský den, Posvícení, Pouť...

Rok 1995 - počet obyvatel 227

 • zahájení činnosti firmy TESing TP Komplet v části areálu ZD
 • úprava návsi (předláždění chodníků)
 • vybudování dětského hřiště před hospůdkou
 • obecní hospůdka získává název "U Pařezu"

Rok 1996 - počet obyvatel 229

 • stavební úřad pro obec Spojil disponován do Sezemic
 • otevření soukr. obchodu v obci - "Koloniál" u paní B. Vlkové
 • ukončení hospodaření ZEAZ St. Hradiště v areálu ZD Sezemice-Spojil
 • vyhotoven film - Ráj lidí a koní
 • zahájení plynofikace obce
 • dokončení úpravy návsi - oprava silnice
 • Dětský den - soutěž "Spojilský kufr"

Rok 1997 - počet obyvatel 235

 • dokončení plynofikace v obci
 • stoletá vody (zatopené příkopy při výstavbě)
 • zahájení budování hloubkové kanalizace (I. etapa)
 • demolice domu č. p. 21 (Mlatečkovi – později Schejbalovi – dnes Rüklovi)
 • výstavba objektu firmy Remigas (dnes LARSEN)
 • nová tradice - Vítání občánků
 • sbírka na pomoc obyvatelům postiženým povodní na Moravě a ve východních Čechách

Rok 1998 - počet obyvatel 236

 • dokončení výstavby hloubkové kanalizace (II. etapa)
 • kabelizace telefonní sítě
 • I. ročník Spojilské míle
 • zakoupen betlém do místní kapličky

Rok 1999 - počet obyvatel 253

 • rekonstrukce veřejného osvětlení
 • otevřena prodejna stavebnin MPL
 • vydány Vánoční pohlednice
 • dokončení úprav obce - vysázení okrasných jabloní
 • listopad - založení Mikroregionu Loučná

Rok 2000 - počet obyvatel 255

 • převzetí znaku a praporu obce Spojil od premiéra republiky
 • vyšlo 1. číslo Spojilské drbny
 • obnovení činnosti SDH Spojil
 • vydány pozemky v lokalitě Morčák do majetku obce
 • rekonstrukce místního rozhlasu
 • úprava "Pašťátka" na spojilský rybníček (ryby, kluziště)
 • Spojilské kulturní léto (Svatba jako, I. sjezd KSČ, Obnovení SDH Spojil, recitál J. Schmitzera, Prasátko na rožni, recitál Sl. Janouška, 32. výroční okupace vojsky Var. smlouvy)
 • Dětský den - Spojilský kufr
 • otevření druhé hospůdky v obci "U Pařezu" - p. Palov
 • I. ročník hokejového turnaje mezi obcemi

Rok 2001 - počet obyvatel 272

 • 1. 1. 2001 vysvěcení praporu obce biskupem D. Dukou
 • udělení čestného občanství p. J. Stradiotovi a p. Jos. Křivkovi
 • zřízení internetových stránek obce
 • demolice č. p. 24 - p. Bláha
 • otevření Obecní hospůdky Na Strejčku
 • výstavba komunikace v ulici Pod Hrází (Okraje)
 • I. ročník rybářských závodů

Rok 2002 - počet obyvatel 274

 • duben zahájení výstavby rodinných domků Na Okrajích
 • vybudování cyklostezky ze Spojila do Pardubic - Dubiny
 • oslavy 80. výroční založení SDH Spojil
 • srpen - povodně - pomoc SDH Spojil v obci Plav (JČ) - sbírka
 • dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení - ulice Na Okrajích

Rok 2003 - počet obyvatel 281

 • udělení čestného občanství p. J. Zemanovi
 • vydán Povodňový plán obce Spojil
 • přemístění kanceláře OÚ do budovy Remigasu
 • pokáceny lípy u kapličky
 • instalována siréna a směrovky pro cyklisty
 • rekonstrukce veř. osvětlení v "uličce" K Hájovně
 • zahájena výstavba sítí a komunikace v lokalitě Morčák
 • tropická vedra 38 °C - studny bez vody

Rok 2004 - počet obyvatel 297

 • srpen - Letní slavnost - otevření dobudované komunikace v lokalitě Morčák
 • označení ulic v obci
 • zřízení společnosti Apolenka - hipoterapie v areálu bývalého ZD
 • otevření Dětského zábavního koutku v centru obce
 • říjen - zahájení výstavby prvních rodinných domků v lokalitě Morčák
 • vyhotovení studie na výstavbu bytových domů a obecního domu v centru obce
 • vybudování sportovního areálu ve východní části lokality Morčák

Rok 2005 - počet obyvatel 320

 • zřízení Obecní policie
 • vyhotovení projektů na bytové domy a obec. dům
 • pokácení stromů - bříz v centru obce
 • výstavba rod. domků na Morčáku
 • I. ročník veřejných tréninků parkurového skákání "O pohár obce Spojil" v Apolence
 • červen - silné ochlazení na 6 °C
 • červenec - tropická vedra 36-38 °C
 • listopad uzavření Obecní hospůdky Na Strejčku

Rok 2006 - počet obyvatel 352

 • přemístění kanceláře OÚ do zrekonstruovaného obecního domku (hospůdky)
 • vybudování soc. a tech. zázemí ve sportovním areálu
 • oprava střechy a zvoničky spojilské kapličky
 • letní spojilská slavnost - požehnání zvonu Václav
 • setkání rodáků
 • demolice č. p. 23 - Weinhauerovi
 • zahájení výstavby bytového domu B v centru obce

Rok 2007 - počet obyvatel 392

 • dokončení bytového domu B a zahájení stavby byt. domu A
 • vybudování fotbalového hřiště a studny ve sportovním areálu
 • vybudování garáže pro vozidlo SDH Spojil a zahradní techniku obce
 • rekonstrukce silnice v centru obce (na otáčce)
 • nové názvy ulic: U Lípy a Na Strejčku
 • zahájení cvičení žen
 • koncert Lokálky

Rok 2008 - počet obyvatel 429

 • dokončení bytového domu A
 • oprava kapličky včetně interiéru
 • kompletní rekonstrukce návsi - fontána
 • zahájení rekonstrukce silnice Na Okrajích
 • nová zastávka MHD
 • otevření dětského hřiště ve sport. areálu
 • stavba silnice v severní části Morčáku
 • Společenský večer obce Spojil
 • Spojilská letní slavnost - otevření návsi a opravené kapličky, zasazení Spojilské Lípy Života, předání vozidla pro SDH
 • Živý betlém
 • červen - ničivá bouřka, pohroma na zahradách a stromech

Rok 2009 - počet obyvatel 436

 • I. reprezentační ples obce Spojil a SDH Spojil
 • finanční sbírka pro obec Jeseník nad Odrou (povodně)
 • požár č. p 127 (Na Morčáku)
 • brigáda - úklid prostranství naproti kapličce
 • Betlémské světlo pro Spojil

Rok 2010 - počet obyvatel 446

 • zavedení systému Czech Point na OÚ
 • sbírka pro obec Ústí u Hranic (povodně)
 • 1. vánoční farmářské trhy
 • dokončení oprav silnice Na Okrajích
 • oprava cyklostezky na Dubinu
 • 1. Tříkrálová sbírka
 • první svatba na návsi
 • 1. turnaj v nohejbalu
 • rozloučení se členy SDH

Rok 2011 - počet obyvatel 452

 • řešení poldru
 • Rozhlasové posvícení
 • účast v soutěži Vesnice roku
 • osvětlení cyklostezky na Dubinu
 • návštěvy diashow a cestovatelské večery
 • Hravé odpoledne v Apolence
 • rockový koncert
 • zima bez sněhu

Rok 2012 - počet obyvatel 467

 • vzpomínka na 17. listopad 1989
 • oprava svítidel pouličního osvětlení
 • oslava 20 let samostatnosti obce Spojil
 • čestné občanství a ocenění občanů
 • Publikace k 20. výroční samostatnosti obce
 • Výstava fotografií a dokumentů z historie obce
 • Velikonoční koledování
 • koncerty Rockové sekce
 • 2. svatba na návsi

Rok 2013 - počet obyvatel 478

 • první prezidentské volby
 • nátěr stojanů pouličního osvětlení
 • nové domky na Morčáku
 • Spojilské lyžovánky
 • Oslava k výročí osvobození 1945
 • Koloběžka tour - 1. závod na koloběžkách
 • 1. volejbalový turnaj
 • cestovatelské přednášky a výlety
 • večery s kapelou Kapka a J. Černým
 • Spojilská vánoční setkání
 • 1. turnaj dvojic ve stolním tenisu
 • sbírka a pomoc zaplavené obci Rudník u Vrchlabí
 • povodně ve Spojile
 • změna správce sportovního areálu
 • dlouhé studené jaro