Prezentace obce

V roce 1999 byla obec Spojil zařazena do publikace Velká encyklopedie měst a obcí v ČR. Čtenáři se v ní mohou krátce seznámit s historií a současností obce, a především s podobou a vznikem obecního znaku.

V roce 2000 vyšla brožura s názvem Turistický průvodce Pardubicka, kde se naše vesnička stala součástí námětu na turistiku a pěkné procházky. Právě naše poklidná a malebná víska láká k příjemným procházkám.

V roce 2001 vyšla krátká informace o obci Spojil s uveřejněním našeho znaku v publikaci Znaky měst a obcí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

V říjnu 2002 vyšla drobná publikace s názvem Spojil - historie a současnost. Přináší stručné dějiny obce od starších dob až po současnost. Vydala ji obec Spojil u příležitosti 10. výročí samostatnosti Spojilu. Její text připravila kronikářka paní Božena Melounová ve spolupráci s několika místními občany.

V roce 2005 byla vydána informační publikace Cestujeme po Čechách, která představuje Pardubický kraj - Pardubicko, Orlickoústecko, Svitavsko a Chrudimsko. Kromě automapy a cyklomapy jsou zde podrobné informace o tom, co mohou jednotlivé mikroregiony, města a vesnice nabídnout turistům. Jako součást mikroregionu Loučná je zmíněna i obec Spojil, sice nevelká, ale s pěkným okolím, jež láká k procházce nebo k houbaření v blízkém lese. Dále se nabízí možnost příjemného posezení v místní hospůdce, rozmanité sportovní aktivity, nádherná projížďka na koních v areálu Apolenka a v neposlední řadě rozptýlení při některé z častých kulturních akcí.

V roce 2010 vyšla výpravná publikace Pardubický kraj, kde je jedna stránka věnována obci Spojil, zejména jejímu rozvoji a proměnám v prvních letech třetího tisíciletí.

Součástí oslav 20 let samostatnosti obce Spojil bylo i vydání nové publikace o historii obce, a to dřívější i té novější z období dvacetileté samostatnosti, která vyšla pod názvem Spojil – historie a současnost. Kniha podává obraz obce ze všech oblastí jak historie, ekonomie, politiky, pohybu obyvatelstva, kultury, zájmových sdružení a sportu. Je uspořádána do chronologických řad a tematických celků do-plněných stručným přehledem událostí za jednotlivé roky uplynulých 20 let. Budoucí generace i naši noví občané mají možnost se seznámit s dosavadním životem v obci, případně může publikace reprezentovat naši vesničku i za hranicemi našeho katastru. Díky sponzorským darům nebylo její vydání pro obec tolik finančně náročné.