Starší historie obce

Roku 1780 se rozhodla správa Pardubického panství rozdělit některé ladem ležící pozemky a nevýnosné plochy panské půdy novým osadníkům a dát jim je do tak zvaného dědičného nájmu. Mimo jiné se jednalo i o vysušené rybníky Staročernský, Strejček, Spojil a Studánka. Celkem být rozděleno 52 nových pozemků, a tím byl položen základ obcím Staročernsko, Studánka a Spojil.

První osídlení

Obec Spojil vznikla léta Páně roku 1785 na ploše někdejších rybníků Spojil a Strejček. Veškerá půda byla rozdělena na jednotlivé dílce, z nichž pak dílce na bývalé rybniční hrázi byly určeny pro výstavbu usedlostí s dodnes dochovanými čísly popisnými 1-21. Na vybudování příbytků a hospodářských budov dostali nově příchozí usedlíci od panství z okolních lesů všechno potřebné dříví zdarma. V krátké době tak na novém místě vyrostla celá vesnice.

Zdroj obživy

Hlavním zdrojem obživy místních obyvatel bylo zemědělství. V jílovité a bahnité půdě bylo velmi těžké vypěstovat dostatek plodin, ale namáhavou a usilovnou prací byla nakonec pole zúrodněna natolik, že v 80. letech 19. století se obec Spojil stala centrem zelinářství. To se nezměnilo ani v době 1. a 2. světové války. Později, když sem byla zavedena místní doprava, začalo mnoho zdejších lidí dojíždět za prací do Pardubic.

V 50. letech 20. století vznikla z jednotlivých selských hospodářství Jednotné zemědělské družstvo, které fungovalo až do roku 1996. Tehdy byly definitivně vyklizeny veškeré objekty areálu JZD, kde se chovala prasata, krávy a telata. Dnes jsou okolní pozemky obhospodařovány zemědělskou společností ze Starého Hradiště.

Počet obyvatel

Kolem roku 1900 měla naše obec 30 domů a 193 obyvatel, v roce 1950 - 48 domů a 169 obyvatel, v roce 1980 - 61 domů a 224 obyvatel.