Rozklikávací rozpočet

Vážení občané, na základě námi deklarované transparentnosti a otevřenosti, jsme na webových stránkách obce www.spojil.com zveřejnili slibovaný „Rozklikávací rozpočet“.

Rozklikávací rozpočet v přehledné a zároveň pro občany co nejsrozumitelnější grafické a tabulkové podobě zobrazuje minulé (od r. 2010) a především stávající plnění rozpočtu a hospodaření naší obce.

V Monitoru obce Spojil, který máte u rozklikávacího rozpočtu k dispozici, získáte také přehled o obci Spojil a její charakteristice, jako samosprávném celku.

Zpřístupnění rozpočtu v takto detailní podobě není povinně dáno legislativou, jedná se o aktivitu vedení obce.

Rozklikávací rozpočet je umístěn na speciálním informačním webu Ministerstva financí České republiky a obsahuje čtvrtletně aktualizované informace pocházející ze systému Státní pokladny.

Všechny informace jsou vkládány na základě povinného a pravidelného zpracování výkazů o hospodaření obce. S ohledem k daným termínům zpracování měsíčních výkazů obcí a následné kontrole údajů, jsou data v rozklikávacím rozpočtu zpožděna, nicméně pro celkový obraz o stavu plnění rozpočtu a hospodaření obce není toto zpoždění zásadní.

Vzhledem k tomu, že téma hospodaření obcí je poměrně široké a složité, obsahuje rozklikávací rozpočet možnost uživatelsky jednoduchým způsobem získat podrobnější informace k významu a tvorbě jednotlivých položek rozpočtu a jejich stavu k danému období.

Přesto, že práce s rozklikávacím rozpočtem není uživatelsky složitá, mohou z jeho prostudování pro laickou veřejnost vyplynout další otázky; na tyto jsme připraveni odpovědět.

Vzhledem k výše uvedenému Vás prosíme, abyste své doplňující dotazy k rozpočtu, jeho plnění a hospodaření obce zasílali písemně, předáním na podatelnu obecního úřadu, vhozením dotazu do poštovní schránky úřadu nebo ideálně na e-mailovou adresu info@spojil.com.

Pokud budete žádat odpovědi na Vaše dotazy na jednání Zastupitelstva, doručte je prosím minimálně 7dní před jeho konáním. Budeme se snažit komplexně a přehledně odpovědět.

Radka Ministrová, starostka obce.

Rozklikávací rozpočet najdete na webu obce v sekci rozpočet - viz. obrázek.